• info@berghuisonline.nl
  • Pastoorsdijk 24, Schalkhaar
  • © 2020 Berghuis Kompleet Wonen
  • info@berghuisonline.nl
  • Pastoorsdijk 24, Schalkhaar
  • © 2020 Berghuis Kompleet Wonen

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dan staan wij altijd voor u klaar! Onze visie is namelijk dat elke klacht ruimte is voor verbetering van onze service aan u als klant! Wij raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Dit kunt u per mail doen naar info@berghuisonline.nl. Indien deze procedure niet leidt tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor een bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur, deze partij zal gratis bemiddelen. U kunt controleren via www.webwinkelkeur.nl/leden/ of deze webshop een lopend lidmaatschap heeft bij deze partij. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, die uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor u als consument in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het 'Online Dispute Resolution(ODR)' platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Let wel; dit is alleen mogelijk als u uw klacht nog niet elders in behandeling heeft. Neemt u verder in acht:

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure. Kijkt u hiervoor ook op de pagina's
algemene voorwaarden en herroepingsrecht.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.